گردشگری درمانی

 مسافرت به منظور استفاده از منابع درمانی طبيعی (آبهای معدنی، نمک، لجن و غيره) جهت درمان برخی بيماری‌ها يا گذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله پزشکی را گردشگری درمانی گويند. در گردشگری درمانی بیمار تحت نظر پزشک است و عملیات حاد جراحی و نسخه های پزشکی بر روی آن اعمال نمی شود و معمولا برای استفاده از اسپا و آب های گرم به گردشگری می پردازند

 

چشمه های باداب سورت در سال 1387 به عنوان دومین اثر طبیعی ملی ایران و بعد از چشمه پامو کاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آب شور جهان ثبت جهانی شده است این چشمه آب نمک در منطقه چهار دانگه ساری و در پشت...
چشمه آب گرم مرتضی علی (ع) از جاذبه‌های گردشگری طبیعی در شهرستان کویری طبس در استان یزد است. این چشمه در مسیر گردشگری روستای خرو و در فاصله ‪ ۲۷‬ کیلومتری شهر طبس واقع شده‌است چشمه آب گرم مرتضی علی و...

صفحه‌ها